Uslovi korišćenja usluge

Uvod

Drago nam je što koristite internet platformu YouBox, naš sadržaj i usluge koje vam omogućavamo na našoj platformi (u daljem tekstu predstavljene pod zajedničkim nazivom: „Usluga“).

Naša Usluga

Naša usluga vam omogućava da pristupate sadržaju koji mi kreiramo i postavljamo na našoj platformi, da gledate i (delite) audio i video snimke uživo izvedenih muzičkih nastupa i drugi muzički i video sadržaj popularnih domaćih i regionalnih izvođača ili da gledate snimke registrovanih korisnika koje sami korisnici budu postavili na našoj platformi. Naša usluga predstavlja digitalnu platformu namenjenu svima koji vole živu muziku i dobru zabavu kojoj mogu pristupiti samo registrovani korisnici, neafirmisanim autorima originalnog sadržaja može služiti kao sredstvo promocije ,a oglašivačima može poslužiti i kao platforma za oglašavanje.

Ko smo mi?

Pružalac Usluge i vlasnik internet platforme i mobilne aplikacije je privredno društvo YouBox doo, iz Beograda, Cara Dušana 62, matični broj 21447650, pib 111241353 (u daljem tekstu „YouBox“, „mi“, „nas“ ili „naš“).

Važeći uslovi

Vaše korišćenje Usluge podleže ovim uslovima. Prihvatanjem ovih uslova smatra se da ste zaključili ugovor sa nama i dužni ste da poštujete ove uslove i da postupate savesno prilikom korišćenja naše usluge.

Pažljivo pročitajte ovaj Ugovor i uverite se da ga razumete. Ako ne razumete Ugovor ili ne prihvatate neki njegov deo, ne možete da koristite Uslugu.

Korisnici

Našu uslugu mogu koristiti sve osobe starije od 14 godina.

Deca svih uzrasta mogu koristiti uslugu ako im to omogući roditelj ili staratelj.

Dozvola roditelja ili staratelja

Ako imate manje od 18 godina, neophodno je da imate dozvolu roditelja ili staratelja da biste koristili našu Uslugu. Vašom registracijom tj. kreiranjem naloga za pristup našoj platformi potvrđujete nam da su vaši roditelji ili staraoci upoznati i saglasni sa ovim Uslovima da su iste pročitali i prihvatili.

Ako ste roditelj ili staratelj korisnika koji ima manje od 18 godina, ako dozvolite detetu da koristi Uslugu, to znači da podležete uslovima ovog Ugovora i odgovorni ste za aktivnost svog deteta u okviru Usluge.

Pravna lica

Ako koristite Uslugu kao pravno lice, potvrđujete nam da imate ovlašćenje da istupate u ime i za račun tog pravnog lica i da to pravno lice prihvata ovaj Ugovor.

Korišćenje Usluge

Sadržaj naše Usluge

Sadržaj naše Usluge sastoji se u tome da vam omogućimo pristup i pregled audio i video snimcima koje smo mi kreirali i postavili na našoj platformi koji sadrže uživo izvedene interpretacije muzičkih dela u izvođenju popularnih muzičkih izvođača iz zemlje i regiona, ili koje vi kao naši registrovani koricnici samostalno postavite na našoj platformi (na primer vaše interpretacije ili autorsku muziku koje ste vi stvorili, vaše tekstove pesama ili komentare, vaše video klipove ili fotografije i druga autorska dela koja želite da predstavite na našoj platformi, bilo da ih obezbeđujete vi, YouBox ili treća lica (zajedničkim imenom: „Sadržaj“). YouBox pruža uslugu hostovanja tog Sadržaja. Mi ne odgovaramo nikako za vaš sadržaj niti za bilo kakvu eventualnu štetu koju bi vaš sadržaj mogao prouzrokovati trećim licima. Isključivo vi kao korisnici koji dodajete Sadržaj u Uslugu ste odgovorani za njega. Ako uočite Sadržaj za koji smatrate da nije u skladu sa ovim Uslovima ili zakonom, na primer zbog govora mržnje ili uvredljivog sadržaja ili povrede autorskih i srodnih prava trećih lica, molimo vas da nam to prijavite.

Vaši YouBox nalozi i YouBox kanali

Možete da koristite delove Usluge, poput pregledanja i pretraživanja Sadržaja, čak i ako nemate naš nalog. Međutim YouBox nalog vam je potreban da biste pristupili live streaming-u i opciji streaming on demand nastupa vaših omiljenih izvođača. Pomoću YouBox naloga ćete moći da ostavljate komentare, naručite pesmu, pratite kanale drugih korisnika, napravite sopstveni YouBox kanal i delite vaše snimke sa drugima. Nalog se kreira jednostavnom registracijom na našoj platformi preko vaše važeće email adrese. Ako kreirate sopstveni kanal dobićete pristup i dodatnim funkcijama, kao što su postavljanje video snimaka, ostavljanje komentara ili pravljenje plejlista. Da biste zaštitili svoj nalog, ne otkrivajte lozinku nikome. Ne treba da koristite lozinku za pristup našoj platformi u aplikacijama trećih lica. Ako zaboravite vašu lozinku ili smatrate da je došlo do neovlašćenog korišćenja vašeg naloga prijavite nam to i mi ćemo vam poslati novu šifru.

LIČNI PODACI I POLITIKA PRIVATNOSTI

Naša politika privatnosti je usklađena sa pozitivnim propisima Republike Srbije i u skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti ličnih podataka (Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 koja se primenjuje od 25.05.2018. godine i objašnjava vam kako postupamo sa vašim podacima o ličnosti i kako štitimo vašu privatnost kada koristite našu Uslugu i našu platformu. Mi obrađujemo sav audio i audiovizuelni sadržaj koji dodajete u Uslugu u skladu sa našim potrebama i legitimnim interesom kako bi vam pružili što bolji sadržaj i iskustvo.

Dozvoljeno korišćenje i Zabrane

YouBox je isključivi nosilac autorskih i srodnih prava na sadržaju koji je kreirao snimio i postavio na svojoj platformi i pribavio je sva prava autora i interpretatora za korišćenje ovog sadržaja. Korisnici koji samostalno i dobrovoljno postavljaju svoje snimke ustupaju nam svoja imovinska autorska i srodna prava na neisključiv način, bez naknade i bilo kakvog prostornog, vremenskog i sadržinskog ograničenja. Prihvatanjem ovih uslova prihvatate da ćete sadržaj koristiti isključivo za lične, nekomercijalne svrhe. Sadržaj se ne sme preuzimati, skidati, snimati, umnožavati i prodavati a bilo koja povreda ovih uslova smatraće se povredom autorskih prava i podložna je tužbi.

Kako ne bi bilo zabune u vezi sa gore navedenim u nastvaku navodimo samo neke od zabranjenih aktivnosti, uz napomenu da ova lista nije konačna niti iscrpljuje sve moguće povrede. Zabranjeno je:

  1. Da pristupate, reprodukujete, preuzimate, distribuirate, prenosite, emitujete, prikazujete, prodajete, licencirate, menjate ili na drugi način koristite bilo koji deo Usluge ili bilo koji Sadržaj, osim: (a) na način izričito dozvoljen u Usluzi; (b) uz našu prethodnu pismenu dozvolu tj. saglasnost.
  2. Da zaobilazite, onemogućavate, prevarno postupate ili na drugi način ometate Uslugu (ili da pokušavate bilo šta od toga), uključujući i ubacivanje virusa kojima se ugrožava bezbednost računara, telefona ili smart uređaja i bezbednost korisnika i njihovih podataka ili kojima se ugrožavaju funkcije povezane sa bezbednošću korisnika ili kojima se onemogućavaju funkcije koje imaju za cilj da spreče ili ograniče neovlašćeno kopiranje ili drugo zabranjeno korišćenje Sadržaja; ili (b) ograničavaju korišćenje Usluge ili Sadržaja;
  3. Da pristupate Usluzi pomoću bilo kakvih tehničkih sredstava ili alata (kao što su roboti, botnet mreže ili alati za izvlačenje podataka sa sajta);
  4. Da prikupljate ili koristite bilo kakve informacije pomoću kojih bi osoba mogla da se identifikuje (na primer, prikupljanje korisničkih imena, brojeva telefona, email adresa i sl.), osim ukoliko to nije dozvolila ta osoba ili je dozvoljeno u skladu sa politikom privatnosti;
  5. Da koristite Uslugu kako bi plasirali neželjen promotivni ili komercijalni sadržaj ili druge neželjene ili masovne poruke (nepoželjan sadržaj);
  6. Da koristite Uslugu da biste gledali ili slušali Sadržaj u svrhe koje ne obuhvataju ličnu, nekomercijalnu upotrebu (kao što je javno saopštavanje video snimaka ili da strimujete muziku iz Usluge);
  7. Da koristite Uslugu da biste: nudili i prodavali oglasni prostor, sponzorstva ili promocije postavljene na našoj platformi bez naše saglasnosti; ili koristite Uslugu da bi prodavali oglašavanje, sponzorstva ili promocije na bilo kojoj drugoj stranici bilo kog drugog veb-sajta koji preuzima naš sadržaj uz našu dozvolu ili u saradnji sa nama.
Prava Intelektulane svojine

Sva prava intelektualne svojine uključujući autorska i srodna prava na audio i video snimcima i klipovima koji će biti postavljeni na platformi ostaju vlasništvo YouBox-a. To se odnosi i na zaštićeni naziv YouBox i logo koji predstavljaju žigove privrednog društva YouBox. Korišćenjem Usluge ne dobijate vlasništvo nad bilo kojim pravima intelektualne svojine koja se odnose na Sadržaj kom pristupate a svako vaše neovlašćeno korišćenje našeg sadržaja ili naših žigova, biće tretirano kao povreda naših isključivih prava za koja su zaštićena zakonom.

Izmene i suspenzija Usluge

Zadržavamo pravo da izmenimo ili obustavimo našu Uslugu, ili neki njen deo privremeno kako bi smo poboljšali učinak ili bezbednost naših korisnika, promenili neke karakteristike i funkcije, uneli promene u skladu sa zakonom ili sprečili nezakonite aktivnosti u našim sistemima ili njihovu zloupotrebu. Trudićemo se da vam u tim sutiacjama pošaljemo obaveštenje o obustavi Usluge. Međutim, u slučaju hitnosti nećemo uvek biti u prilici da tako postupimo, između ostalog kada je potrebno da delujemo da bismo poboljšali bezbednost i funkcionalnost naše Usluge, sprečili zloupotrebu ili ispunili imperativne zahteve pravosudnih organa.

Vaš Sadržaj i ponašanje

Postavljanje Sadržaja

Ako imate otvoren nalog kod nas i vaš YouBox kanal, moći ćete da postavite vaš Sadržaj u Uslugu. Sadržaj možete da koristite da biste promovisali sebe, svoje pesme, interpretacije ili druga kreativna dela. Vi ste odgovorni sa svoj Sadržaj. Zabranjeno je da postavljate Sadržaj koji nije u skladu sa ovim Ugovorom ili zakonom. Sadržaj koji postavljate ne sme da povređuje prava intelektualne svojine trećih lica. Ne mojte ga postavljati ako nemate dozvolu tih lica ili zakonsko pravo da to učinite. U slučaju kršenja ovih prava trećih lica bićemo primorani da uklonima vaš sadržaj.

Prava koja nam ustupate

Vi ostajete titular prava nad sopstvenim Sadržajem a nama i našim korisnicica ustupate pravo korišćenja tj. dajate nam licencu.

Licenca za YouBox

Dodanjem Sadržaja u Uslugu tj na našu platformu, dajete nam globalnu, neisključivu, bez naknade, prenosivu licencu sa mogućnošću podlicenciranja za korišćenje tog Sadržaja (uključujući njegovu reprodukciju, distribuciju, menjanje, prikazivanje i izvođenje Sadržaja) u svrhu funkcionisanja, promovisanja i poboljšavanja Usluge.

Licenca za druge korisnike

Osim toga, dajete svakom korisniku Usluge globalnu, neekskluzivnu, besplatnu licencu za pristupanje vašem Sadržaju putem Usluge i za korišćenje tog Sadržaja (uključujući njegovu reprodukciju, distribuciju, menjanje, prikazivanje i izvođenje Sadržaja) samo na način omogućen funkcijama Usluge.

Trajanje licence

Licence će biti na snazi dokle god vaš sadržaj bude hostovan kod nas. Međutim vaše uklanjanje sadržaja ne znači da će doći automatski do uklanjanja sadržaja koji koriste drugi korisnici na svojim kanalima ili plejlistama.

Uklanjanje Sadržaja

Možete ukloniti vaš Sadržaj u svakom trenutku.

Ako mi smataramo da vaš Sadržaj krši ovaj Ugovor ili da bi mogao da nanese štetu nama, sa nama povezanim licima, našim korisnicima ili trećim licima, zadržavamo pravo da uklonimo deo tog Sadržaja ili ceo Sadržaj. Trudićemo se da vas obavestimo o razlogu takve naše odluke, osim u slučaju ako bi takav naš gest pretstavljao kršenje imperativne odluke pravosudnih organa ili bi se time ometala ili ugrozila istraga ili sprovođenje izvršenja, odnosno ako bi time naneli štetu bilo kom našem korisniku, trećem licu, sebi ili sa nama povezanim licima.

Privremeno i trajno ukidanje naloga

Vi upravljate vašim nalogom i možete da prestanete da koristite našu Uslugu kada god poželite. Možete izbrisati vaš nalog, što podrazumeva zatvaranje vašeg kanala i uklanjanje vaših podataka.

Mi možemo da vam suspendujemo ili ukinemo pristup vašem nalogu ako se ne pridržavate pravila ovog ugovora ili više puta prekršite ovaj Ugovor; ako nam to nalažu odluke i naredbe pravosudnih organa; ili ako smatramo da se vašim postupanjem nanosi šteta nama, sa nama povezanim licima ili drugim korisnicima ili bilo kom trećem licu.

Trudićemo se da vas obavestimo o razlogu takve naše odluke, osim u slučaju ako bi takav naš gest pretstavljao kršenje imperativne odluke pravosudnih organa ili bi se time ometala ili ugrozila istraga ili sprovođenje izvršenja, odnosno ako bi time naneli štetu bilo kom našem korisniku, trećem licu, sebi ili sa nama povezanim licima.

Ako vaš nalog bude ukinut ili ako ograničimo pristup vašeg naloga našoj Usluzi, možete da nastavite da koristite određene aspekte Usluge (na primer, samo gledanje) bez naloga, a ovaj Ugovor će nastaviti da se primenjuje na taj vid korišćenja.

Izmene Ugovora

Zadržavamo pravo da izmenimo ovaj Ugovor tj uslove u svakom trenutku, a naročito ako nas na to navedu izmene važećih propisa koji se primenjuju na našu Uslugu. Trudićemo se će vas blagovremeno obavestitimo o svim bitnim izmenama ovog Ugovora i dati vam mogućnost da se upoznate sa njima. Međutim, neke izmene npr. tehničke prirode koje se odnose na nove funkcije Usluge ili izmene do kojih mora doći zbog izmena propisa možda će odmah stupati na snagu, bez prethodnog obaveštenja. Ako ne prihvatate izmenjene uslove, uklonite svoj Sadržaj koji ste postavili i prestanite da koristite našu Uslugu.

Delimična ništavost

Ako se ispostavi da je neka od odredbi ovog Ugovora ništava to neće uticati na ništavost celog ugovora niti na ostale njegove odredbe koje ostaju na snazi.

Ustupanje ugovora

YouBox može da ustupi ceo ovaj Ugovor ili njegov deo povezanom licu ili, ako YouBox bude prodat, trećem licu. Prihvatanjem ovih uslova dajete svoju saglasnost za ustupanje ovog ugovora.

Merodavno pravo

Na ovaj Ugovor, primenjuje se pravo Republike Srbije, a u slučaju spora spor će rešiti stavrano nadležni sud u Beogradu.